Xe chở vật liệu xây dựng, 3 thụt trước, mái che, phanh dầu